Porady wybitnych terapeutów - Uzdrawiacz - LIPIEC 2003

..."OGÓLNA OCENA - CZĘŚĆ II

Analizując w dalszym ciągu objawy z rejonu głowy - twarzy, zatrzymajmy naszą uwagę na narządach zmysłów: uszy, oczy, nos.

Wielkość i kształt małżowin usznych, ich bladość lub zaczerwienienie świadczą o stanie zdrowia i stanie energetycznym organizmu. Na małżowinach usznych zlokalizowana jest sieć punktów do refleksoterapii - gdzie można stymulować poszczególne narządy i części ciała. Z przewodów słuchowych można zauważyć patologiczny wyciek jako objaw ropnego zapalenia ucha.

Ze stanu oczu bezpośrednio lub pośrednio można zauważyć wiele zwiastunów chorób. Wytrzeszcz gałek ocznych świadczy o nadczynności tarczycy. Niesymetryczny wytrzeszcz oczu, może przemawiać za guzem oczodołu, ropowicą, tętniakiem. Wypadnięcie gałki ocznej - może wskazywać na schorzenie rdzenia kręgowego, odwodnienie. Opadnięcie powiek górnych może być sygnałem porażenia mięśni okoruchowych lub miastenii, ale może to też być cecha rodzinna. Nieprawidłowe ustawienie gałek ocznych, to zez oczu - zbieżny lub rozbieżny. Oczopląs - może zależeć od centralnego układu nerwowego, zaburzenia błędnika lub miastenii. Nadmierne rozszerzenie źrenic - sugeruje zatrucie atropiną, jadem kiełbasianym lub innymi truciznami, może też być objawem jaskry. Zwężenie źrenic -występuje przy zatruciu morfiną, nikotyną lub innymi truciznami. Ważnym objawem jest też nierówność źrenic. Nos jest narządem oddechowym i powonienia. Zbyt mały. może być naturalną przeszkodą prawidłowego oddychania. Zniekształcenie nosa może świadczyć o skrzywieniu przegrody nosowej (często pourazowej) - a to utrudnia oddychanie nosem.

Oddychanie ustami może świadczyć o niedrożności przewodów nosowych, np. z powodu obecności polipów lub przeroście trzeciego migdałka oraz o skrzywieniu przegrody nosowej.

Krwawienie z nosa jest dość częstym objawem, szczególnie u dzieci i młodzieży. Najczęstszą przyczyną jest pękanie żyłki na przegrodzie nosowej. Krwawienie z nosa może też występować przy nadciśnieniu tętniczym lub po urazie.

Katar - nieżyt błony śluzowej nosa - Jest często spotykanym objawem zewnętrznym infekcji.

Jama ustna jest początkiem przewodu pokarmowego i częściowo oddechowego oraz narządu mowy. Jest też miejscem zlokalizowania zmysłu smaku. Może wystąpić tu szereg chorób i zaburzeń. Każdy z nas może oglądać swój język, zęby, gardło. Język czysty, z nalotem, plamisty itd. bardzo dużo mówi o naszej kondycji. Uzębienie nasze ma kapitalne znaczenie dla prawidłowego trawienia. Wstępnie też można ocenić stan naszego lub innych gardła bądź migdałków. Oglądanie jamy ustnej i gardła jest stałym elementem dokładnego badania lekarskiego."...

Lek. med. KAZIMIERZ PYZIA