Homeopatia

             Dość często, oddzielnie czy też równolegle z bioenergoterapią, stosuję inną metodę naturalnego leczenia – homeopatię.    Działanie homeopatii opiera się o zasadę podobieństwa, znaną już w starożytności od czasów  Hipokratesa  (V w p.n.e.) Fundamenty współczesnej homeopatii stworzył ponad 200 lat temu niemiecki lekarz Samuel Hahnemann.
             Nazwa „homeopatia” wywodzi się z greckich słów: homoin – podobny, pathos – cierpienie. By leczyć chorobę należy wybrać  w każdym indywidualnym przypadku taki lek, który podany zdrowemu człowiekowi, wywoła objawy podobne do tej choroby.
          Leki homeopatyczne są pochodzenia roślinnego, mineralnego i zwierzęcego. Przygotowuje się je przez odpowiednie rozcieńczenia i potencjalizację czyli dynamizację. Są lekami informatycznymi – używając języka współczesnego. Odpowiednio dobrane i podane leki homeopatyczne, wywołują reakcję  organizmu, pobudzając go do samoregulacji i leczenia. Są bezpieczne, nie daja objawów ubocznych, zażyte nawet w większej ilości, nie wywołują objawów zatrucia.
W pewnych schorzeniach trzeba stosować leki chemiczne, często ratujące życie i zdrowie, w innych z powodzeniem można stosować tylko leki homeopatyczne, można też łączyć obydwa rodzaje leków. Ważne, aby lekarzowi i homeopacie a także pacjentowi pozostawić możliwość wyboru kuracji.