Bioenergoterapią pokonaliśmy astmę - Pani Domu - LISTOPAD 2004